– برگزاری جلسات هم اندیشی ماهانه کارآفرینان
-برگزاری همایش،سمینار و گردهمایی به منظور تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران برتر
– برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور کارآفرینان، اساتید و صاحب نظران
– کمک به دولت در جهت رشد و توسعه فرهنگ کارآفرینی
– طراحی وب سایت ونرم افزارهای مدیریتی وآموزشی در زمینه های متفاوت
– ارائه خدمات تبلیغاتی در سایت کارآفرینی
-تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی و رادیویی با موضوعیت کارآفریتی و کسب و کار