آموزش و توسعه فردی

انتخاب استراتژی مناسب برای توسعه کسب و کارهای جدید

ناظراقتصاد: زمانی چارلز داروین گفته بود: «‏قوی‏ترین گونه ممکن نیست که در دنیا باقی می‏ ماند، حتی باهوش ترین آنها نیز نیست، بلکه گونه‏ ای بقا می‏ یابد که بیشترین پاسخ را به تغییر داده و خود را با آن منطبق می ‏نماید (اورایلی و تاشمن، ۲۰۰۸: ۱۸۶)». یکی از سوالات اسا...

7 اشتباه رایج کارآفرینان در جذب سرمایه

مقاله پیش رو بر اساس تجربه کاری تعداد زیادی از مدیران و کارآفرین های موفقی است که توانسته اند به خوبی جذب سرمایه کنند. هرچند این تنها نیمی از تجربیات استفاده شده در این مقاله است. نیم دیگر آن مربوط به تجربه افرادی است که نتوانستند برای کسب وکارهای خود سرمایه جذب کنند، آن هم به خاطر چند اشتباه ساده و...

تعریف صحیح محتوا چیست؟

به نقل از شنبه : محتوا بخش مهم و ضروری ایجاد ارتباط بین کسب و کار و مصرف کننده است. از طریق محتوا ست که مردم اطلاعات برند را پیدا کرده، از آن استفاده نموده و به آن عمل می کنند. محتوا اطلاعات و تجاربی است که به دست کاربر نهایی و یا مخاطب می رسد. «چیزی است که از طریق برخی رسانه ها به صورت صوتی...