اینفوگرافیک

ایده های قابل سرمایه گذاری

ایده های زیادی به ذهن می رسد که بعضی از آن ها بسیار جذاب و خلاقانه هستند! اما هر ایده ای پتانسیل درآمدزایی ندارد. خیلی از ایده ها در عین جذابیتی که دارند نمی توانند تبدیل به یک محصول مشتری پسند شوند. بهترین ایده ها در فضای استارت آپ ایده هایی هستند که بتواند در عین سادگی مشکلی را از مشتریان برطرف ک...