نظرسنجى انجام شده از ١٢٣٠ نفر از پاسخ‌دهندگان در مناطق مختلف جهان در بازه زمانى ۵ تا ٩ مارس ٢٠١٨، حاكى از خشنودى و اميدوارى پاسخ‌دهندگان از اوضاع اقتصادى جهان و اقتصادهاى محلى است.

درصد از كل پاسخ‌دهندگان اظهار كرده‌اند كه شرايط در اقتصادهاى داخلى در مقايسه با ۶ ماه گذشته، بهبود يافته و ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان شرايط اقتصاد جهانى را بهتر از وضعيت ۶ماه قبل، ارزيابى كرده‌اند.

در رابطه با وضعيت ۶ ماه آينده، ۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان در بازارهاى در حال توسعه بر اين باورند كه وضعيت اقتصادهاى داخلى‌شان بهتر خواهد شد. اين رقم براى اقتصادهاى امريكاى لاتين معادل ۶۲ درصد؜ و براى اقتصاد هند ۷۱ درصد ارزيابى شده در حالى كه فقط ٣٨ درصد از پاسخ‌دهندگان امريكاى شمالى و ۴۳ درصد از پاسخ‌دهندگان اروپايى، انتظار چشم‌انداز خوشايندى را براى ۶ ماه آتى در اقتصادهاى ملى خود دارند.

در رابطه با چشم‌انداز وضعيت تجارت طى يك سال آينده در حالى كه ۶۱ درصد؜ از پاسخ‌دهندگان در بازارهاى در حال توسعه انتظار افزايش تجارت را دارند، فقط ۱۶ درصد از پاسخ‌دهندگان امريكاى شمالى منتظر رشد تجارت طى ١٢ ماه آينده هستند و ۵۸ درصد؜ تصور مى‌كنند تجارت طى بازه مزبور، كاهش مى يابد.

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.

دیدگاه خود را بیان کنید