# اشتغال

عاقبت بیکاری، عاقبت اشتغال رسانه تصویری

عاقبت بیکاری، عاقبت اشتغال

با ایجاد اشتغال، مفاسد اخلاقی، اجتماعی و … که ناشی از افزایش بیکاری است از بین می رود.

۲۰۰ میلیون نفر در جهان بیکارند اخبار

۲۰۰ میلیون نفر در جهان بیکارند

در حال حاضر نرخ بیکاری جهانی در سطح ۸/۵ درصد قرار دارد، نرخی که انتظار نمی‌رود در سال‌های آتی کاهش محسوسی یابد. براساس گزارش جدید «سازمان بین‌المللی کار»، بیش از ۴/۱ میلیارد نفر در شغل‌های مخاطره‌آمیز مشغول به‌کار هستند که اکثرا در اقتصادهای نوظهور و درحال ت...