# اقتصاد

شرکتهای دانش بنیان بتوانند به معنای واقعی روی پای خودشان بایستند و رشد کند. مقالات

شرکتهای دانش بنیان بتوانند به معنای واقعی روی پای خودشان بایستند و رشد کند.

بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت و جایگاه شرکتهای دانش بنیان مراکز رشد فناوری ، نیاز اساس امروز کشور عبارت است از توسعه دانش – تحقیقات و فناوری ، پرورش استعداد ها و جاری شدن روز افزون استعدادهای برجسته ملت ایران. آنچه که ما به آن اصرار می ورزیم و تاکید میکنیم این است که علم برای ...

مروری بر چشم انداز اقتصاد جهانی (نرخ رشد، ریسک و شکاف تولید) مقالات

مروری بر چشم انداز اقتصاد جهانی (نرخ رشد، ریسک و شکاف تولید)

به گزارش ناظر اقتصاد : اقتصاد جهانی در حال تجربه کردن بهبودی چرخه‌ای است که بازتابی از سرمایه گذاری، فعالیت‌های تولیدی و تجارت است. این بهبود در مقابله افت خوش خیم وضعیت مالی جهانی بوده و به طور کلی شامل سیاست‌های تطبیقی، افزایش اعتماد، و تثبیت قیمت‌ها مواد است. پیش بینی‌ها ...