# کسب‌و‌کار

بهترین کشورها برای کسب‌ و‌ کار اخبار

بهترین کشورها برای کسب‌ و‌ کار

بر این اساس، انگلستان در رتبه‌بندی امسال توانسته است رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. این در شرایطی است که در رفراندوم سال گذشته خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت طرفداران خروج از این اتحادیه با اختلاف کمی پیروز شدند و از آن پس تحلیل‌های بسیاری از آن حکایت داشتند که اقتصاد انگل...